Sunday, 30 March 2008

मराठी दिवस शिवसेना विरुध्द मनसे


मराठी दिवस शिवसेना विरुध्द मनसेPhoto by Ashok Punekar

शि द फ़डणिस


शि फ़डणिस

मेरा महाराष्ट्र महान


मेरा महाराष्ट्र महान

राग दरबारीराग दरबारीकोंबडी
कोंबडी

गोडाउनमध्ये अजुन माल आहे

सोताबद्दल....इतकंच...

My photo
Mumbai, Maharashtara, India